Lider jakości w EUROPIE


Produkty firmy SOLID-BHP są zgodne z rekomendacją CNBOP-PIB, co potwierdzają opinie techniczne i świadectwa ekspertyzy wydane przez niezależne instytucje wzorcujące tj. Laboratorium Telemetrii i Przepływu Okręgowego Urzędu miar w Krakowie i Laboratorium Katery Inżynierii Cieplnej i Procesowej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej oraz .

Urządzenia do badania hydrantów

Szereg badań wykonanych na naszych urządzeniach do badania hydrantów wewnętrznych jak i urządzeniach do badania hydrantów zewnętrznych przez niezależne instytucje wzorcujące pozwoliło nam produkować urządzenia najwyższej jakości z zachowaniem spójności pomiarowej dla naszych produktów.

Dodatkowo celem zachowania bezpieczeństwa i jakości badań przy kontakcie z wodą wodociągową urządzeń do badania hydrantów, nasze produkty uzyskały pozytywny ATEST PZH NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO.

Nasze zestawy do badania hydrantów są PROFESJONALNE.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *